REDAKCE

“Zelený vodík může významně přispět ke klimatické neutralitě”

Když dnes čtete obchodní zprávy...

... nebo sledujete akciové trhy, dříve či později narazíte na plyn: vodík je na vzestupu, protože může – v podobě „zeleného“ vodíku - významně přispět ke klimatické neutralitě, o kterou usiluje mnoho států. Ve společnosti Messer jsou ochrana životního prostředí a odpovědné využívání přírodních zdrojů klíčovými prvky našich obchodních aktivit a jsou pevně zakotveny v našem poslání. Výroba a uvádění zeleného (ekologického) vodíku na trh je důležitým projektem; v současné době v této oblasti spolupracujeme s různými organizacemi, partnery a iniciativami. Více se o tom dozvíte v titulním článku tohoto vydání časopisu "Gases for Life". Dalším tématem, které stále dominuje titulkům novin, je pandemie koronaviru. Z celého srdce doufám, že díky uvážlivé strategii testování a očkování brzy uvidíme světlo na konci tunelu. Jarní sluníčko je přirozeným paprskem naděje, který nyní na severní polokouli planety Země viditelně sílí. Zvažte, zda si náš časopis "Gases for Life" jednoduše nevezmete na tabletu či chytrém telefonu s sebou do přírody - užijete si zajímavý obsah, a zároveň doplníte do svého rezervoáru novou energii. Ale především: zůstaňte zdraví!

Váš

Stefan Messer

majitel a výkonný ředitel Messer Group GmbH