Novinky

Autor: Ilse Van de Velde, Messer Belgium

Využití CO₂ při výrobě bioetanolu

Belgie | Ve spolupráci s biorafinerií Alco Bio Fuel (ABF) a IJsfabriek Strombeek staví společnost Messer v Gentu druhou jednotku na rekuperaci CO₂. Ta bude uvedena do provozu v roce 2022. Společně s první jednotkou, která je již v provozu, pak obě jednotky dokážou zhodnotit až 160 000 tun oxidu uhličitého za rok.

Biogenní plyn vzniká při výrobě etanolu z biomasy. Na rozdíl od konvenčního procesu, při kterém se plyn uvolňuje přímo do ovzduší, budou tyto dvě rekuperační jednotky plyn zachycovat a dopravovat k dalšímu použití v procesech s využitím CO₂.


TENTO ČLÁNEK MŮŽETE SDÍLET ZDE