Novinky

By: Tomasz Bławut, Messer Polska, and Antonin Kroupa, Messer Group

Kyslík pro čistírnu odpadních vod z mlékáren

Polsko | V mlékárnách vzniká při čištění zařízení velké množství odpadních vod. Většina těchto odpadních vod se čistí biologickou cestou ve vyhrazených čistírnách odpadních vod přímo u mlékáren. Mlékárna Mlekovita v Baranowě čistí od roku 2016 odpadní kaly kyslíkem od společnosti Messer, protože přidání kyslíku zvyšuje účinnost čistírny. V opačném případě by společnost musela čistírnu odpadní vod rozšířit. Plyn také pomáhá snižovat nároky na vybavení a používání chemikálií.

Společnost Messer již dříve v sérii testů určila optimální podmínky procesu. To umožnilo mlékárně výrazně snížit množství produkované odpadní vody. Mezitím se objem výroby v Baranowě neustále zvyšoval. Proto společnost Messer v loňském roce instalovala v čistírně odpadních vod druhý vstřikovač O₂. Společnost Mlekovita je největším výrobcem mléčných výrobků ve střední a východní Evropě a vyváží své výrobky do více než 167 zemí.


TENTO ČLÁNEK MŮŽETE SDÍLET ZDE