Autor: redakční tým Dobra čtení: 2 minuty

TECHNOLOGIE

Extrémní péče o nejjemnější esence

Aplikace superkritického CO₂ je obzvláště důkladný a účinný způsob extrakce cenných složek. Tento šetrný proces zajišťuje mimořádně vysokou kvalitu výrobků.

Latinské slovo „essentia“ označuje podstatu věcí. Extrakce esence z toho, co ji obklopuje, a výroba čisté látky je jedním z původních účelů chemických věd. Výroba esencí, které obsahují speciální vůně, příchutě nebo léčivé látky, je jen malou částí tohoto procesu, ale hrají důležitou roli v mnoha průmyslových odvětvích.

Prevence nežádoucích vedlejších účinků

Konvenční metody extrakce mají své nevýhody. Například parní destilace vyžaduje vysoké teploty, při nichž některé složky ztrácejí své nejcennější vlastnosti. Rozpouštědla, jako jsou alkoholy nebo dichlormethan, mohou způsobit chemické změny esence. Navíc se musí po extrakci odstranit a toto odstranění není vždy zcela úspěšné. Naproti tomu extrakce pomocí superkritického oxidu uhličitého nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky. „Superkritický“ označuje jakýsi čtvrtý stav hmoty. Za určitých tlakových a teplotních podmínek se některé látky chovají současně jako plyn i jako kapalina. Vykazují pak nové vlastnosti - například vysokou rozpustnost. Díky superkritické extrakci CO2 lze nejjemnější materiály od sebe oddělit velmi jemně a přesně.

CO₂ - ideální rozpouštědlo

Oxid uhličitý dosahuje superkritického stavu již při 31 stupních Celsia a tlaku 74 barů. Z hlediska teploty tedy stačí teplota na balkóně uprostřed léta. CO₂ je jako rozpouštědlo inertní a zcela netoxický. Nezanechává po sobě ani zbytky, ani nemění rozpouštěnou látku nebo surovinu. Po extrakci se jednoduše zcela odpaří a může být následně znovu využit v uzavřeném procesu. Další výhoda použití CO₂ pro extraci superkritickou tekoutinou: jeho parametry lze pro daný účel velmi přesně vyladit. Pomocí malých změn tlaku a teploty lze ze stejné suroviny extrahovat různé látky. Důležitou roli zde samozřejmě hraje procesní inženýrství. Ve Francii společnost Messer spolupracuje v této oblasti mimo jiné se společností SFE Process, která sídlí nedaleko Nancy a specializuje se výhradně na vývoj a výrobu řešení pro extrakci superkritických tekutin.

Záleží na procesu

„Pokrýváme celou škálu využití, od laboratorního měřítka až po velké průmyslové závody,“ vysvětluje generální ředitel Jérémy Lagrue. „Důležité je přizpůsobit instalaci přesně konkrétnímu účelu a výsledkům, které zákazník očekává. Výsledky vždy závisí na přesné regulaci tlaku, teploty a průtoku CO₂. Zastáváme stejný přístup jako společnost Messer - úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a pomáháme jim optimalizovat procesy a maximálně využít investice. Naše jednotky lze zcela automatizovat.“ Společnost SFE Process používá pro vývojové a zkušební operace oxid uhličitý od společnosti Messer. Jeho výroba, oddělená od odpadních plynů z průmyslových procesů, je ekologicky neutrální. Jednotky Superkritický CO2 se také používá k extrakci látek pro potravinářský, kosmetický a farmaceutický průmysl. Superkritický CO₂ se používá také k frakcionaci látek, při chromatografii, při zpracování materiálů nebo recyklaci materiálů a barvení.

Extrakce superkritickým CO₂ - výhody

Životní prostředí

 • přírodní rozpouštědlo získané a recyklované z koncentrovaných průmyslových zdrojů
 • netoxický, inertní a bez zápachu
 • žádné odpadní vody

Proces a kvalita

 • přesná, selektivní extrakce
 • osvědčený proces
 • šetrně zpracovává látky citlivé na teplotu
 • zachování vlastností extraktu
 • vysoká kvalita produktu, žádné zbytky

Nákladová efektivita

 • větší extrakční množství než u jiných postupů
 • rychlá návratnost investice
 • plně automatizovaný provoz
 • možnost opětovného použití rozpouštědla

TENTO ČLÁNEK MŮŽETE SDÍLET ZDE