Novinky

Autor: redakční tým

Jednotka na výrobu dusíku v místě spotřeby snižuje emise CO₂

Německo | Společnost Messer instalovala jednotku na výrobu dusíku pro provozovatele přenosové soustavy Nowega. V rámci přechodu společnosti Nowega na zemní plyn v Rehdenu byla jednotka uvedena do provozu na jaře 2021 a slavnostně spuštěna na začátku října. Jednotka umí nepřetržitě vyrábět až 13 000 metrů krychlových dusíku za hodinu. Dusík se podle potřeby mísí se zemním plynem s vysokou výhřevností (H-plyn) a mění se na zemní plyn s nižší výhřevností (L-plyn). Vzhledem k drastickému snížení dodávek L-plynu v Německu a Nizozemsku v posledních letech má konverze pomoci zajistit spolehlivost dodávek do oblastí, v nichž L-plyn využívají. Nové zařízení na výrobu dusíku nahradí až 16 dodávek silničními cisternami denně.

S průměrnou cestovní vzdáleností 300 km tak dojde k dennímu snížení emisí CO₂ až o 3,7 tuny. Sníží se také zatížení silniční sítě a hluková zátěž. Zatížení hlukem je, v zájmu ochrany osob žijících v okolí, minimalizováno. S ohledem na to, že se dusík vyrábí pouze v plynné formě a není zkapalněný, vypouští se při celém procesu až o 41,2 metrických tun CO₂ denně méně. Celkové snížení emisí CO₂ tak dosáhne až 16 400 metrických tun ročně. Současně se také, s ohledem na riziko vzniku náledí v zimních měsících a z toho plynoucího dočasného zákazu přepravy nebezpečných nákladů, výrazně zvýší spolehlivost dodávek zemního plynu.


TENTO ČLÁNEK MŮŽETE SDÍLET