Novinky

Autor: Fabian Weber, ASCO Carbon Dioxide

První zařízení na rekuperaci CO₂ s certifikací ISO od společnosti ASCO

Kanada | Firma ASCO dodala, společně s firmou HTC Extraction Systems, společnosti InnoTech Alberta systém pro zpětné získávání oxidu uhličitého (CO₂). Zařízení s označením SGR285 extrahuje šest tun CO₂ denně ze spalin elektrárny na zemní plyn. Jedná se o první zařízení na světě na rekuperaci CO₂ certifikované podle normy ISO 14034 ETV. Certifikaci provedla nezávislá poradenská společnost 350Solutions.

Ta ověřila systém na základě šesti testovacích parametrů: velikost provozu, účinnost separace CO₂, rychlost produkce CO₂, kvalita produktu CO₂ a spotřeba energie a vody. Ralph Spring, výkonný ředitel společnosti ASCO, je na toto prvenství hrdý: „Doufáme, že tento projekt zvýší povědomí o možnostech využití CO₂ a o ochraně životního prostředí obecně.“


TENTO ČLÁNEK MŮŽETE SDÍLET