Číslo 36 | červen 2022

Gases for Life

Časopis o průmyslových plynech

Číslo 36 | červen 2022

Gases for Life

Časopis o průmyslových plynech

TITULNÍ PŘÍBĚH

ASU v režimu úspory elektřiny

Aby bylo možné regenerovat průmyslové plyny, musí být vzduch dělen na jednotlivé složky pomocí energeticky náročného procesu. Společnost Messer nyní zavádí ve svých výrobních jednotkách speciálně vyladěné řídicí systémy, aby se tento proces optimalizoval a snížila se spotřeba energie.

Úvodní slovo

DIGITALIZACE

Průmysl 4.0 v dodavatelském řetězci Messer

Rozruch opadává, ale v zákulisí nadále probíhá pokrok: cesta k Průmyslu 4.0 a internetu věcí (IoT) se postupně naplňuje. Ve společnosti Messer například v podobě poloautomatizovaného doručování zákazníkům a komunikativního ERP systému.

Úvodní slovo

DIGITALIZACE

Průmysl 4.0 v dodavatelském řetězci Messer

Rozruch opadává, ale v zákulisí nadále probíhá pokrok: cesta k Průmyslu 4.0 a internetu věcí (IoT) se postupně naplňuje. Ve společnosti Messer například v podobě poloautomatizovaného doručování zákazníkům a komunikativního ERP systému.

UDRŽITELNOST

Šedý vodík příznivý pro životní prostředí

V českém městě Bruntál jsou dva parní reformery, které přímo zásobují vodíkem (H₂) výrobní závody, produkující čistý wolfram a další produkty. Toto nové zařízení umožní ročně eliminovat přibližně 700 kamionových závozů.

Novinky I

Novinky I

◤ ZAMĚŘENO NA LIDI

Kamilla Doktorska

Kamilla Doktorska pracuje jako produktová manažerka ve společnosti Messer v Polsku již 25 let. Po celou dobu měla na starosti sektor medicinálních a speciálních plynů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Čistý odpadní plyn při výrobě surfaktantů

Rozpouštědla jsou často těkavá – a to nejen ve fyzikálním smyslu. Jednotka DuoCondex od společnosti Messer je spolehlivě zachycuje, takže je lze recyklovat nebo bezpečně zlikvidovat. Druhá jednotka byla nedávno instalována v závodě společnosti Evonik v německém Steinau.

Novinky II

ZDRAVOTNICTVÍ

Ochrana pracovníků a životního prostředí

Použití medicinálních plynů je velmi rozšířené a zahrnuje širokou škálu lékařských aplikací, například jako anestetika. Některé z těchto plynů jsou však také extrémně silné skleníkové plyny. Společnosti Messer a Medclair spolupracují na prevenci zbytečného uvolňování těchto plynů do atmosféry.

Novinky II

ZDRAVOTNICTVÍ

Ochrana pracovníků a životního prostředí

Použití medicinálních plynů je velmi rozšířené a zahrnuje širokou škálu lékařských aplikací, například jako anestetika. Některé z těchto plynů jsou však také extrémně silné skleníkové plyny. Společnosti Messer a Medclair spolupracují na prevenci zbytečného uvolňování těchto plynů do atmosféry.

SPECIÁLNÍ PLYNY

Více kapacity

Některé plyny jsou velmi zvláštní. Vyžadují nejvyšší čistotu nebo přesné proporce ve směsi v rozsahu ppb. Aby společnost Messer mohla svým zákazníkům poskytovat ještě úplnější řadu těchto produktů, výrazně zvýšila své výrobní kapacity speciálních plynů.

ROZHOVOR

Praktická zkouška vodíku

Brainergy Park ve městě Jülich ukáže, jak funguje ekonomika zeleného vodíku v každodenním životě. Společnost Messer jako partner projektu přispívá potřebnými odbornými znalostmi v oblasti plynů. Okresní komisař okresu Düren Wolfgang Spelthahn vysvětluje, co se plánuje a jak se věci mají.

Imprint

ROZHOVOR

Praktická zkouška vodíku

Brainergy Park ve městě Jülich ukáže, jak funguje ekonomika zeleného vodíku v každodenním životě. Společnost Messer jako partner projektu přispívá potřebnými odbornými znalostmi v oblasti plynů. Okresní komisař okresu Düren Wolfgang Spelthahn vysvětluje, co se plánuje a jak se věci mají.

Imprint