Číslo 34 | Říjen 2021

Gases for Life

Časopis o průmyslových plynech

TITULNÍ PŘÍBĚH

Suchý led chrání mRNA vakcíny

Při teplotě -70 °C zůstává mRNA vakcína proti Covid-19 dlouhodobě stabilní. Udržování této teploty během přepravy vakcíny je skutečnou výzvou, kterou lze v praxi nejlépe řešit pomocí kryogenních plynů.

Editorial

UDRŽITELNOST

Propojení odborných znalostí pro klimatickou neutralitu

Dekarbonizace – nahrazení fosilních paliv obnovitelnými, klimaticky neutrálními zdroji energie – hraje klíčovou roli v boji proti globální změně klimatu.

ZDRAVÍ

Dostatek kyslíku pro pacienty s Covid-19

U těžkých případů Covid-19 může umělá ventilace zachraňovat životy. Pro nepřetržité doplňování medicinálního kyslíku vytvořila společnost Messer nové ad hoc kapacity.

image

Novinky I

ZAMĚŘENO NA LIDI

Pilar de la Azuela

Pilar de la Azuela pracuje pro společnost Messer ve Španělsku od roku 2005. Zodpovídá za oddělení kvality a působí také na evropské úrovni jako kvalifikovaná osoba pro farmakovigilanci (QPPV) a sledování zdravotnických prostředků po uvedení na trh.

Novinky II

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Snížení stopy CO₂ o přibližně 40 000 tun*

Aktuální zpráva společnosti Messer o udržitelnosti dokumentuje mnoho pozitivních událostí v oblasti ekologie, diverzity a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VÝZKUM

Laserový paprsek s citlivým nosem

Farmaceutické obaly musí být vzduchotěsně uzavřeny, aby byla zachována sterilita obsahu a aby se do nich nedostaly kontaminující látky. Těsnost je kontrolována laserovými paprsky a senzory za pomoci proplachovacích a kalibračních plynů. Společnost Wilco tento proces zautomatizovala za pomoci nejmodernější technologie.

Novinky III

TECHNOLOGIE

Sila, která krmí svět

Zásobní sila, tvořící nedílnou součást všech přístavních panoramat, hrají zásadní roli v logistice volně loženého zboží. Mnoho z těchto obřích nádrží pochází od španělské firmy Symaga, která při svých výrobních operacích používá plyny od společnosti Messer.

ROZHOVOR

Ochrana životního prostředí s nákladními vozy na vodík

"Společnost Messer prokázala ze všech dodavatelů největší flexibilitu." (Jörg Merz, Auto AG Truck, Rothenburg, Švýcarsko)

Imprint