EDITORIAL

„Rád bych vám poděkoval za důvěru, podporu a nasazení.“

Dovolte mi, abych využil této chvíle, kdy se rok chýlí ke svému konci...

... a ohlédl se za uplynulým rokem 2021. Jaké vzpomínky přetrvávají? Které projekty byly dotaženy do úspěšného konce? Jaké poznatky si odnášíme do dalších let?

Nejprve bych rád zmínil naše neutuchající úsilí v sektoru zdravotnictví. V největší rakouské nemocnici jsme zmrazili potrubí kapalným dusíkem, aby bylo možné instalovat nové regulační ventily bez nutnosti vyřazení systému z provozu. Nemocnice Szent Ferenc v Budapešti se stala první maďarskou nemocnicí, která zřídila centrum postcovidové péče. Dodali jsme do něj medicinální plyny a technické vybavení. Soustředíme se však také na oblast ochrany životního prostředí. Zelený vodík hraje klíčovou roli v dekarbonizaci průmyslu a mobility. V obou segmentech nabízíme individualizovaná řešení dodávek a využití H2. Praktickými příklady toho bylo v roce 2021 uvedení autobusů na vodíkový pohon ve španělské Tarragoně a v německém Waldshut-Tiengenu. Kromě toho se angažujeme ve vodíkových iniciativách, v poslední době například v iniciativě H2BZ Hesensko.

V závěru tohoto roku bych rád poděkoval všem - zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům - za důvěru, podporu a nasazení. Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a dobrý - a především zdravý - start do nového roku.

S pozdravem

Stefan Messer

Třetí generace akcionářů a předseda představenstva