Novinky

Autor: Marion Riedel, Messer Ibérica

Zajištění dodávek medicinálních plynů pro pacienty s onemocněním covid v Burgosu

Španělsko | Od začátku roku 2020 dodává společnost Messer medicinální plyny do fakultní nemocnice v Burgosu. Některé z těchto plynů se dodávají v kapalné formě, pro kterou společnost Messer rovněž instalovala nezbytné zásobníky. Různé další plyny a směsi plynů se dodávají v tlakových lahvích. Fakultní nemocnice Burgos je s více než 740 lůžky a 3 200 zdravotnickými pracovníky jednou z největších nemocnic v autonomní oblasti Kastilie a Léon.

Nemocnice má vlastní mísicí zařízení na výrobu medicinálního vzduchu. Společnost Messer hraje nedílnou roli při údržbě systému zásobování plynem. Každý měsíc se kontrolují vývody plynu, těsnost celého systému pro dodávku plynu a funkčnost alarmů.

Během druhé vlny pandemie koronaviru byl Burgos jedním z nejvytíženějších míst v zemi. Vzhledem k tomu, že fakultní nemocnice léčila většinu případů onemocnění covid, dramaticky vzrostla poptávka po medicinálním kyslíku. Společnost Messer instalovala mobilní pomocný zásobník, včetně dalšího odpařovače a zajistila, aby cisterny vždy včas doplnily zásoby. Použití vysokoprůtokových ventilátorů k léčbě pacientů přineslo dramatické výsledky: počet pacientů přijatých na jednotku intenzivní péče, počet intubovaných pacientů a průměrná doba pobytu pacientů v nemocnici se snížily na polovinu stavu, který by nastal bez tohoto zařízení.


TENTO ČLÁNEK MŮŽETE SDÍLET ZDE